Firm dodanych: 383, Branż: 16
Jak dodać i promować firmę?
Ostatnio dodane firmy

Nazwa firmy: Ginekolog katowice - polisclinic.pl

Dane adresowe:

  • Miejscowość: Katowice
  • Kod pocztowy: 40-092
  • Ulica i numer: A. Mic­kie­wi­cza 26/2
  • Województwo: Śląskie
  • NIP: 9540001195
  • Tel: 32 255 51 18
  • Adres emial: polisclinic@gmail.com
  • Strona www: polisclinic.pl

"Polis Clinic" to Prywatna Opieka Lekarska i Spe­cja­li­stycz­na funk­cjo­nu­ją­ca na rynku od wielu lat. W naszej klinice pracują najlepsi specjaliści dłu­go­let­nim do­świad­cze­niem kli­nicz­nym. Oferujemy Państwu pomoc w chirurgii, chorobach we­wnętrz­nych, chorobach zakaźnych, dia­be­to­lo­gii, der­ma­to­lo­gii i we­ne­ro­lo­gii en­do­kry­no­lo­gii, ga­stro­en­te­ro­lo­gii, gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa, kar­dio­lo­gii oraz urologii. W naszej klinice wykonujemy również szereg badań laboratoryjnych. Posiadamy dwie lo­ka­li­za­cje w Ka­to­wi­cach: część za­bie­go­wo­-o­pe­ra­cyj­na mieści się przy ul. 1-go Maja 88 a, oraz gabinetów kon­sul­ta­cyj­nych w centrum miasta przy ul. Mic­kie­wi­cza 26/2. Zapraszamy państwa na naszą stronę internetową do zapoznania się szerzej z ofertą pomocy dostępną w naszej klinice.

Szczegóły wizytówki

Mapa:

Promuj skuteczniej swoją firmę:

Ginekolog katowice - polisclinic.pl

Komentarze:

Dodaj swój komentarz »